Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

1. Vzdělávaní a spolupráce v oblasti pokročilých environmentálně šetrných technologií pro čištění vod a půd.

Na realizaci se podílí:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Vzhledem k faktu, že zapojení komerční partneři aktivně působí při čištění vod a půd (př: Pardubice - Paramo, průzkum a sanace areálu rafinerie, hydraulická ochrana podzemních vod) a současně rovněž participují při odstraňování starých ekologických zátěží (např: Dekontaminace odpadů vzniklých v rámci sanace v rámci havarijního zásahu na lokalitě Čáslav - únik ropy po havárii na ropovodu Družba, průměrná úroveň znečištění cca 10 000 mg / kg suš. NEL (ropné látky)) je více než zřejné, že požadují po akademických pracovištích připravenost absolventů pro konkrétní nasazení na tuto problematiku. Jelikož v této oblasti chybí jakýkoliv ucelený mechanizmus přípravy studentů na budoucí aplikace v oblasti čištění vod a půd, bude tato klíčová aktivita zaměřena na intenzivní vzdělávání v teoretických poznatcích z tohoto oboru formou níže uvedených vzdělávacích aktivit.

Odborná připravenost realizačního týmu je podložena kvalitními vědeckými publikacemi jako je např: Zerovalent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching," CHEMOSPHERE, vol. 82, iss. 8, pp. 1178-1184, 201 a Environmental applications of chemically pure natural ferrihydrite," ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 41, iss. 12, pp. 4367- 4374, 2007.

Plán spolupráce v rámci této klíčové aktivity je následující:


© 2013 | Ondřej Růžička