Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

2. Mezisektorová mobilita

Na realizaci se podílí:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Vzhledem k širokému portfoliu firem, se kterými pracoviště Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Membránové inovační centrum spolupracuje, je žádoucí, aby mezi nimi probíhala intenzivní činnost v oblasti výměnných stáží za účelem transferu nejnovějších poznatků vědy a výzkumu ze strany akademických pracovišť do průmyslové praxe a rovněž na druhé straně, aby díky stážím u komerčních firem bylo docíleno interakce mezi požadavky trhu a snahou akademických pracovníků přizpůsobit své pracovní činnosti těmto potřebám.

Díky již probíhajícím spoluprácím při reálném čištění vod a půd a zároveň s ohledem na již probíhající spolupráce na řešených projektech výzkumu, vývoje a inovacích, bude účast jednotlivých pracovníků z řad akademiků formou stáže na činnostech soukromých firem bezproblémová a efektivní. Stejně tak bude bezproblémová účast pracovníků soukromých firem na stážích na akademických pracoviších.

Zapojeni budou zejména pracovníci a studenti Univerzity Palackého v Olomouci (Regionálního centra pokročilých technologií a Materiálů, Katedry fyzikální chemie, katedry experimentální fyziky), pracovníci a studenti Technické Univerzity v Liberci (Centrum sanačních technologií a procesů, a Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Membránové inovační centrum). Konkrétně jde o mladé výzkumníky, kteří se tématy spojenými s technologiemi nebo teoriemi ekologicky šetrného čištění vod a půd zabývají. Stejně tak budou do stáží zapojeni studenti mající v daných oborech své absolventské práce. V neposlední řadě budou zapojení pracovníci soukromých firem a to konkrétně pracovníci provádějící výkony spojené s problematikou VaV činností v environmentálně šetrném čištění vod a půd.

Výstup klíčové aktivity:

Plán spolupráce v rámci této klíčové aktivity bude následující:

Ze všech stáží bude proveden zápis, dokumentující průběh stáže. Součástí tohoto zápisu bude i evaluačnídotazník s hodnocením přínosu pro stážistu.


© 2013 | Ondřej Růžička