Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

3. Zahraniční mobilita a střednědobé stáže u světových odborníků na téma související s moderními technologiemi pro čištění vod a půd.

Na realizaci se podílí:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Akademičtí partneři projektu, Univerzita Palackého v Olomouci a Technická Univerzita v Liberci spolu s partnery z komerční sféry patří již několik let k předním českým pracovištím v oblasti výzkumu spojeného s čištěním vod a půd. Toto tvrzení je podloženo úspěšným řešením desítek projektů MPO-TIP, TAČR, 6.RP a 7.RP na toto téma. Jejich mezinárodní renomé dokumentuje právě zapojení v několika projektech podpořených v rámci Rámcových programů EU, nebo spoluprací na bilaterálních projektech. Díky významným spolupracím s institucemi jako Florida Institute of Technology nebo École polytechnique fédérale deLausanne EPFL, popř. Tokyo University je zaručen trvalý kontakt s nejnovějšími poznatky světového výzkumu v oblasti environmentálně šetrného čištění vod a půd, případně vývoji materiálů pro použití v této oblasti. Zapojením špičkových vědeckých pracovníků těchto pracovišť (např: prof. V.K. Sharma, Prof. K. Nomura) do aktivit projektu (budou vedoucími pracovníky vyslaného stážisty) bude zajištěn přenos nejnovějších poznatků VaV na cílovou skupinu. V návaznosti na klíčovou aktivitu 1 - Vzdělávaní a spolupráce v oblasti pokročilých environmentálně šetrných technologií pro čištění vod a půd, je nutné realizovat pravidelnou zahraniční mobilitu lektorů a členů realizačního týmu na partnerská pracoviště v zahraničí, kde budou rozvíjet spolupráce v oblastech environmentálně šetrného čištění vod a půd a připravovat náplň následné střednědobé stáže mladého výzkumného pracovníka.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:

Výstupem této klíčové aktivity budou střednědobé stáže členů cílové skupiny na špičkových vědeckých pracovištích, které svým zaměřením tematicky zasahují do oboru environmentálně šetrného čištění vod a půd a to nejen z pohledu samotného teoretického zaměření, ale i využívanou přistrojovou technikou.

Bude se jednat např. o následující stáže:

Celkový počet stáží jsme stanovili na 18 stáží v době trvání cca 60 dnů/stáž.

Výstupem těchto střednědobých stáží bude efektivní transfer znalostí a postupů, využívaných na špičkových světových pracovištích v oblasti environmentálně šetrného čištění vod a půd. Z každé takové stáže bude proveden nejen výkaz činností s evaluačním dotazníkem, ale stážista si připraví výukový materiál, který bude využívat při seminářích, workshopech a školeních pro cílovou skupinu v rámci KA 01.

Dále budou v rámci KA realizovány krátkodobé zahraniční služební cesty lektorů a členů realizačního týmu (Celkem 42 pětidenních pracovních cest) na zahraniční pracoviště za účelem rozvoje spolupráce. Výstupem těchto pracovních cest bude zápis z pracovní cesty a následná tvorba výukového materiálu ve formě ppt prezentací, které budou použity na seminářích, workshopech a konferencích v rámci KA 01.


© 2013 | Ondřej Růžička