Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

4. Vytvoření kontaktního centra vzdělávání a spolupráce v oblasti environmentálně šetrných technologií pro čištění vod a půd.

Na realizaci se podílí:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

RCPTM jako projekt OP VaVpI představuje místo pro možnost poskytování relevantních informací o službách spojených s ekologicky šetrným čištěním vod a půd vůči aplikační sféře a trhu práce. Plánový projekt podpory vzdělávání v partnerské síti propojující akademickou půdu s komerčním sektorem přiláká spoustu zájemců o další vzdělávání a zájemce o transfer zkušeností a informací z oboru environmentálních aplikací. Plánované kontaktní místo proto bude založeno jako pracoviště propagující společné zájmy celé sítě na úrovni propojení komerční a akademické sféry, možného společného zapojení do zahraničních sítí a projektů a obecně vzájemné spolupráce.

Projekt je zaměřen na vytvoření partnerské sítě v oblasti environmentálně šetrného čištění vod a půd. Tato síť se skládá ze dvou akademických pracovišť a několika soukromých subjektů. V rámci efektivní spolupráce je však třeba rozvíjet i aktivity této sítě mimo členy založené sítě a to jednak na další národní akademická pracoviště, ale i mezinárodní akademická pracoviště. Nedílnou součástí je tedy připojování dalších komerčních spolupracujících firem do vytvořené sítě. Za tímto účelem je potřeba zřídit kontaktní centrum při existující jednotce Univerzity Palackého v Olomouci, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů - projekt podpořený v rámci OP VAVPI. Toto kontaktní centrum má za úkol pořádat workshopy, semináře a školení. Úkolem tohoto centra nejsou pouze činnosti spojené s náborem cílové skupiny (toto je primární úkol samotných mateřských organizací - tedy UPOL a TUL), ale iniciovat aktivity vedoucí k navazování spolupráce s ostatními subjekty. V rámci zahraniční spolupráce toto kontaktní centrum bude inicializovat popularizaci partnerské sítě a jejich výsledků v rámci evropských i celosvětových aktivit.

Výstup klíčové aktivity:


© 2013 | Ondřej Růžička