Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Cíle projektu

Cílem projektu je podpoření spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými organizacemi ve spojení se zástupci soukromého sektoru v oblasti environmentálně šetrného čištění vod a půd (popř. odstraňování starých ekolog. zátěží). Propojením akad. půdy s komerčním sektorem v oblasti vzdělávání umožní efektivní přenos nejnovějších poznatků z oblasti vědy a výzkumu do praxe a na druhou stranu, přenos požadavků soukromého sektoru na výchovu a další vzdělávání. Společné projekty výzkumu, vývoje a inovací, které UPOL a TUL spolu s komerčními partnery tohoto projektu realizují, zakládají rámec fungování v oblasti VaV činností. Do dnešní doby ovšem není zakotveno efektivní vzdělávání, které by zaručovalo trvale udržitelný rozvoj. Cílem projektu je tedy podpořit vzájemný přenos znalostí a zkušeností vzájemnou interakci mezi zkušenými pracovníky v akademické a komerční sféře, poskytnout nadstandardní vzdělání všem dotčeným pracovníkům, vědeckým pracovníkům a studentům v oblastech ekologicky šetrného čištění vod a půd, v rámci povinné publicity dosáhnout co nejširší diseminaci informací o výhodnosti, smysluplnosti a efektivnosti budování spolupráce akademické a soukromé podnikatelské sféry a transferu poznatků mezi akademickou a aplikační sférou. Strategickým cílem projektu je vytvořit kontaktní centrum pro zástupce privátního sektoru a ostatních zájemců s cílem informovat o možnostech a náležitostech transferu zkušeností a znalostí v oblastech ekologicky šetrného čištění vod a půd společně s edukativní činností s ambicí informovat o nejnovějších ekologicky šetrných nano- a biotechnologiích použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, odpadních, důlních, průmyslových a povrchových a pro odstranění celé škály znečišťujících látek zahrnujících organické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, farmaceuticky aktivní sloučeniny, pesticidy, bojové látky, výbušniny, mikrobiální znečištění nebo sinice.


© 2013 | Ondřej Růžička