Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Po ukončení podpory je plánováno pokračování následujících činností:

  1. Vzhledem k faktu, že cíle projektu se hlavně soustřeďují na efektivní transfer znalostí a dovedností v oblasti environmentálně šetrného číštění vod a půd je ve spojení s faktem, že předkladatel projektu UPOL a TUL disponují dostatečně velkou základnou cílových skupin, je plánováno pokračování všech edukativních činností.

  2. Vzhledem k faktu, že partneři v projektu mají silnou vazbu na další soukromé firmy a vědecko výzkumné organizace působící v oblasti ekologicky šetrného čištění vod a půd, je plánováno pokračování všech činností spojených se síťováním akademických pracovišť s komerčními partnery.

  3. Vzhledem k faktu, že UPOL a TUL jsou členy, nebo jsou vázány na spolupráci s technologickými klastry a obdobnými platformami, (např. Česká společnost pro nové materiály a technologie, České membránové centrum, Český nanotechnologický klastr, Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii), je plánováno pokračování činností spojených s přípravou lidských zdrojů do těchto iniciativ.

  4. S ohledem na množství kolaborací se soukromým sektorem je plánováno rovněž pokračování a rozšiřování činností kontaktního centra.

© 2013 | Ondřej Růžička