Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Základním předpokladem pro projekt je splnění aktuálních priorit ČR a EU v oblastech vzdělávání ve výzkumu (nanotechnologie, biotechnologie a životní prostředí). Ochrana životního prostředí představuje klíčovou aktivitu udržitelného rozvoje ve všech zemích EU. Nutnost vyrovnat se s negativními dopady dřívějších neekologických výrob je důležitým krokem k ochraně půd a hlavně vod, jelikož existující masivní kontaminace představují skutečnou hrozbu pro zdroje pitné vody. Činnosti spojené s čištěním vod a půd a samotným odstraňováním starých ekologických zátěží vyžadují vysokou úroveň vzdělávání a transferu zkušeností a znalostí nabytých díky prvotřídnímu výzkumu a přístrojovému vybavení, které jsou zapojené instituce díky třem VaVpI centrům (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Membránové inovační centrum) ve spojení s předními komerčními partnery schopné realizovat. Založení partnerské síťě v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru, spojující přední pracoviště v tomto oboru, s významným geografickým pokrytím území ČR (díky pobočkám soukromých partnerů) je zárukou trvale udržitelného systému přípravy lidských zdrojů k fungování technologických platforem, spolupráci akademických institucí a soukromých subjektů a zejména vlastního vzdělávání budoucích absolventů. Akademičtí partneři projektu již dříve spolupracovali při vývoji a implementaci různých nových technologií, např. velkokapacitní výroba a aplikace nanočástic železa při čištění podzemních vod nebo aplikací nanovláken jako substrátu pro mikroorganismy v čištění odpadních vod. Trh práce v současné době nabízí absolventům oborů se znalostmi v odvětví ekologicky šetrného čištění vod a půd, široké uplatnění a to díky celosvětové poptávce po takto profilovaných absolventech.


© 2013 | Ondřej Růžička