Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Projektový tým je etablován na základě třech existujících výzkumných center (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Membránové inovační centrum). Navrhovaný garant projektu, prof. Zbořil, je navíc vědeckým ředitelem centra 1M0512 a generálním ředitelem RCPTM. Prof. Zbořil je s více než 120 impaktovanými publikacemi a více než 1400 citacemi jedním z nejcitovanějších evropských odborníků v nanomateriálovém výzkumu.

Ad1: Průmysloví partneři, tj. Dekonta a.s., GEOtest a.s. a MEGA a.s., patří mezi nejvýznamnější české společnosti v oblasti čištění a úpravy vod a půd. Díky několikaleté vzájemné spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu (cca. 60 projektů s participací akademického partnera) je účast těchto firem a jejich aktivní přístup zajištěn. Spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci a Technické Univerzity v Liberci s komerční sférou je velice frekventovaná a díky portfoliu dalších firem v oblasti čištění vod a půd je zaručen rovněž slíbený počet pracovníků VaV v soukromém sektoru.

Ad2: Nedostatečná motivace akademických pracovníků o zapojení do projektu je minimalizována výběrem tématu a obdobné náplně projektu. Ekologicky šetrné čištění vod a půd patří k předním světového výzkumu. Účast předních světových odborníků zaručí osobní profit zúčastněných jednotlivců.

Ad3: Pracovníci v centrech podpořených programem OP VaVpI jsou nuceni spolupracovat s komerční sférou mnohem intenzivněji, než pracovníci, u kterých není garantována participace na činnostech těchto center. Proto již samotný výběr cílové skupiny předchází tomuto problému.

Ad4: Garant projektu je vědec s vynikající mezinár. reputací, jeho citovanost přesahující hodnotu 1400 citací je na poměry ČR enormní a zaručuje vysokou odbornou úroveň. Většina jeho prací je ve spolupráci s předními zahraničními pracovišti a tak zapojení zahraničním je garantováno přímo osobou prof. Zbořila, jako excelentního vědce s mezinár. reputací.


© 2013 | Ondřej Růžička