Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.
CZ.1.07/2.4.00/31.0189
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:

Vzhledem k značné organizační a odborné náročnosti předkládaného projektu na propojení akademického a komerčního sektoru budou vnitřní postupy řízení, organizace a kompetence nastaveny následujícím způsobem.

Generální ředitel RCPTM a současně hlavní řešitel projektu (Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.) je zodpovědný za organizaci, řízení, ekonomické vedení a dodržování plnění časového harmonogramu projektu. Dává návrh kontrolních dnů, na nichž bude realizační tým hodnotit plnění etap projektu. Očekává se konání 4 kontrolních dnů/rok. Během doby trvání projektu bude stanovovat priority dalšího možného směru spolupráce a vývoje daných témat ekologicky šetrných technologií pro čištění vod a půd, které představují nosná témata výzkumu a komerční spolupráce RCPTM. Bude kontrolovat zapojení zahraničních odborníků do vzdělávacích aktivit projektu.

Manažer projektu (Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.) bude zodpovědný za přípravu podkladů pro monitorovací zprávy, za organizační a věcnou koordinaci všech aktivit spojených se začleněním zahraničních vědců do klíčových aktivit projektu. Bude zodpovědný za realizaci klíčové aktivity 3 (mobility a stáže VaV pracovníků, studentů a akademických pracovníků) včetně samotného zapojení studentů do projektu. Projektový servis UP má zkušenosti s řízením velké řady projektů podpořených ESF, proto bude zajišťovat věcný a finanční management. PSUP bude zajišťovat dohled nad finanční stránkou projektu, hlídat čerpání rozpočtu projektu, tak aby bylo v souladu s pravidly pro čerpání dle příručky pro příjemce OP VK, pravidelně vyhotovovat přehledy čerpání a vést projektový archiv. Bude dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů projektu a bude zajišťovat přípravu monitorovacích zpráv. Bude se účastnit na případných kontrolách projektu.


© 2013 | Ondřej Růžička